Verenigingsnieuws

Hieronder vind je een aantal dienstmededelingen voor de periode t/m nieuwjaar.

  • De AED instructieavond is helaas niet doorgegaan i.v.m. ziekte van de instructeur. In januari of februari wordt een nieuwe avond gepland!
  • 19 december is de laatste les in de Eendenkooi, 21 december is de laatste les van dit jaar in het RRC
  • Tussen kerst en oud/nieuw is er geen les op beide locaties.
  • We beginnen weer op 2 januari in de Eendenkooi en op 4 januari in het RRC.
  • 2 januari ’s avonds van 20.00 – 22.00 uur is er de traditionele nieuwjaarsreceptie voor alle leden in het RRC.

De penningmeester zal dan ook de jaarkwitanties uitdelen. Wanneer dit is verzekerd (afhankelijk van je zorgverzekering) kun je voor de (deel van de) kosten bij je zorgverzekeraar een declaratie indienen tesamen met je kwitantie.

Contact

U kunt contact opnemen met HTV Leiderdorp door het contactformulier in te vullen.
Sinds medio 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Klik hier voor de Privacyverklaring van de Harttrimvereniging Leiderdorp (HTV). 

Over HTV Leiderdorp

Harttrimvereniging Leiderdorp (HTV Leiderdorp) is een sportvereniging voor en door (ex-) hartpatiënten en voor hen, die willen werken aan preventie van hartproblemen.