Wisseling voorzitter

Niek de Wolf is sedert 1996 lid van Hart Trim Vereniging Leiderdorp. Van 1998 tot 2002 was hij bestuurslid en secretaris en vanaf 2002 tot 1 januari 2021 vervulde hij de rol van voorzitter van onze vereniging.

Per 1 januari 2021 heeft Niek zijn voorzitterschap overgedragen aan Chris van der Panne. Vanwege de coronamaatregelen heeft het bestuur dit pas in de Algemene Ledenvergadering op 16 oktober kunnen bekrachtigen.

Niek heeft echter nog geen afscheid genomen van het bestuur want hij heeft nu de functie van bestuurslid Algemene Zaken. Chris bedankt hem voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid en neemt de voorzittershamer in ontvangst.

Niek ontvangt een oorkonde als blijk van waardering voor alles wat hij gedurende een lange reeks van jaren voor de vereniging heeft gedaan.

nieuwe voorzitter per 1 januari 2021   HTV oorkondeNiek

Contact

U kunt contact opnemen met HTV Leiderdorp door het contactformulier in te vullen.
Sinds medio 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Klik hier voor de Privacyverklaring van de Harttrimvereniging Leiderdorp (HTV). 

Over HTV Leiderdorp

Harttrimvereniging Leiderdorp (HTV Leiderdorp) is een sportvereniging voor en door (ex-) hartpatiënten en voor hen, die willen werken aan preventie van hartproblemen.