We mogen weer sporten in Basalt m.i.v. 3 september 2020

Basalt heeft regels en kaders opgesteld ter voorkoming van corona besmettingen binnen hun zorgcentrum voor kwetsbare patiënten. Deze zijn mede gebaseerd op het landelijke RIVM beleid en kunnen dus ook in de loop van de tijd aangepast worden. Ook kan Basalt besluiten dat andere maatregelen ingezet worden wanneer de situatie daarom vraagt.

De HTV en haar sporters dienen zich aan een strikt protocol te houden dat door Basalt is opgesteld voor de gebruikers van haar sportzaal. Dientengevolge is de maximum capaciteit vastgesteld aan de hand van m2 ruimte en luchtventilatie, dat betekent dat in de sporthal per veld maximaal 10 personen aanwezig mogen zijn. De HTV huurt twee  velden dus kunnen we 18 leden laten sporten met 2 begeleiders per lesuur. Het is daarmee dus duidelijk dat sporten in de huidige vorm, zoals we gewend zijn, voorlopig niet mogelijk is.

Het bestuur heeft daarom besloten om de sportavond in 3 lesuren op te splitsen met de volgende starttijden: lesuur 1 van 19.00 tot 20.00 uur, lesuur 2 van 20.00 tot 21.00 uur en lesuur 3 van 21.00 tot 22.00 uur. Details over de tijdelijke groepsindeling op de donderdagavond en het protocol van Basalt en HTV kan je vinden in de e-mail die het bestuur aan alle leden die op donderdagavond sporten heeft toegestuurd.

Al deze maatregelen gelden tot nader order! Van een ieder wordt verwacht dat hij/zij zich strikt aan de opgestelde regels houdt opdat wij gebruik kunnen blijven maken van deze sportlocatie.

.

Contact

U kunt contact opnemen met HTV Leiderdorp door het contactformulier in te vullen.
Sinds medio 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Klik hier voor de Privacyverklaring van de Harttrimvereniging Leiderdorp (HTV). 

Over HTV Leiderdorp

Harttrimvereniging Leiderdorp (HTV Leiderdorp) is een sportvereniging voor en door (ex-) hartpatiënten en voor hen, die willen werken aan preventie van hartproblemen.