Mededelingen: 'geen sport', Nieuwjaarsbijeenkomst en Jaarvergadering

Mededelingen van het bestuur.
Het gaat om het volgende:

  • Op donderdag 5 december, 26 december 2019 en donderdag 2 januari 2020 is er geen sport in Revalidatiecentrum Basalt
  • op dinsdag 24 en 31 december 2019 is er geen sport in De Eendenkooi.

 Weinig mensen zullen op de genoemde dagen belangstelling hebben om te komen sporten, omdat ze die dagen liever in eigen kring willen doorbrengen. Ook heeft de begeleiding hierdoor in december en rond oud-en-nieuw een paar vrije dagen, wat we hen graag gunnen. 
Er zullen vast wel enkele leden zijn die dit niet prettig vinden, maar voor enkele personen kunnen we niet een hele avond/ochtend optuigen.

Op zondag 5 januari 2020 van 14.30 tot 17.00  uur zal de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst gehouden worden in het clubgebouw van de  vogelvereniging De Diamantvink, Weteringlaan 16, 2377 XN in Oude Wetering. Hetzelfde gebouw waar we in april 2019 onze jaarvergadering al hebben gehouden. 
Jullie ontvangen daarvoor  nog een officiële uitnodiging in december.

Bij deze uitnodiging ontvang je ook de jaarkwitantie van 2019; deze kun je opsturen naar je zorgverzekering (eventueel).

Op woensdag 15 april 2020 om 20.00 uur willen we de jaarvergadering 2020  houden, ook weer in het  gebouw van De Diamantvink in Oude Wetering. Daarvoor ontvangen jullie in het voorjaar de bijbehorende uitnodiging en stukken.

Contact

U kunt contact opnemen met HTV Leiderdorp door het contactformulier in te vullen.
Sinds medio 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Klik hier voor de Privacyverklaring van de Harttrimvereniging Leiderdorp (HTV). 

Over HTV Leiderdorp

Harttrimvereniging Leiderdorp (HTV Leiderdorp) is een sportvereniging voor en door (ex-) hartpatiënten en voor hen, die willen werken aan preventie van hartproblemen.